DAVA VE TAHKİM

Yerli ve yabancı müvekkil şirketlerin mahkemeleri nezdinde temsilleri, dosyaların yargı öncesi teftişi ve davaya alternatif çözüm yolları analizi, dava ikame edilmesi, günlük takibi, raporlanması, sonuçlandırılmasına kadar süreçte etkin vekillik hizmetleri vermekteyiz.

Özen borcumuz, mesleki sorumluluk kasko sigortası ile milyon euroluk teminat altına alındığından, kusursuz hizmet verme garantisi sunmaktayız.

Ticaret hukuku, sözleşme hukuku, marka ve patent ihtilafları dahil çok farklı yargılama süreçlerinde tüm Türkiye'deki ortaklıklarımız sayesinde vekillik hizmetleri vermekteyiz. 

Uluslararası sözleşmelerde ihtilafların hakem eliyle çözülmesi gerektiğine inancımız, tahkim sözleşmesi önermemizi ve tahkim konusunda uzmanlık kazanmamızı sağlamıştır.

Mesleki sorumluluk anlayışımız ve ilgili sigorta poliçelerimiz, müvekkillerimize azami özen borcumuzu garanti etmektedir.

Özgür Aşık Hukuk Bürosu, Paris, Cenevre, Londra ve İstanbul'da ICC, ticaret veya meslek odaları gibi tahkim kuruluşlarında deneyim sahibidir. Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizi konusunda onlarca dava başarıyla sonuçlandırılmıştır.

Bu alandaki tatbikatımız, parallel ulusal ve uluslararası işlemler ile farklı yargı yerlerindeki işlemleri kapsamaktadır. Avukatlarımız Fransa, İngiltere, Romanya, İspanya, Kazakistan, Almanya ve ABD'de davalara taraf olmuşlardır.

HABERLER