ULUSLARARASI TAHKİM VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Türkiye, her ne kadar yasal düzeyde uluslararası tahkimin yolunu açmış olsa da, iş dünyası henüz bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değil.

Tahkim sonucu verilen hakem kararlarının, çok taraflı uluslararası sözleşmelerdeki tenfize ilişkin hükümler aracılığıyla uygulandığı, iş dünyası tarafından yeterli düzeyde bilinmiyor.

Tahkime gitmek için bunun açıkça sözleşmede akdedilmiş olması şart. Özellikle çok taraflı ve uluslar arası sözleşmelerde, veya bir tarafın ülkesinin mahkemelerine güvenin az olduğu durumlarda (Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinden bazıları), davaların İstanbul veya Paris veya Cenevre'de, önceden seçilen bir hukuk ve dilde bağımsız hakemler tarafından görülmesi kararlaştırılır.


HABERLER