ULUSLARARASI TAHKİM MAHKEMELERİ NE TÜR DAVALARA BAKAR?

Uluslararası tahkim mahkemeleri en çok uluslararası ticaret davalarına bakarlar. Ticaret hukukunun alanı ise çok geniştir. Uygulamada genelde şirketlerin taraf olduğu davalar uluslararası tahkim mahkemelerine gelir. 

Uluslararası distribütörlük sözleşmesi aniden feshedilebilir ve feshe tabi kalan taraf zararını gidermek amacıyla uluslararası tahkime gider. Örneğin bir Türk inşaat şirketi Ortadoğu'da bir proje almıştır. İşi yapan fakat ödemesini alamayan bu şirketler de tahkim avukatları vasıtasıyla bu tür bir dava açabilirler. 

Her uyuşmazlık tahkime konu olamaz. Kişi hakları ya da anayasal haklar tahkime konu edilemez. Emredici hukuk kuralları da tahkime konu edilemez. Bunun yanı sıra boşanma davası tahkimde görülemez.


HABERLER