TÜRKİYE'DE YABANCI MAHKEME KARARI TENFİZİ

Fransız petro kimya şirketi lehine yabancı mahkemede verilen kararların Türkiye'de tenfizi için vekillik hizmetleri verilmiştir.

HABERLER