TAHKİM SÖZLEŞMESİ NEDİR?


Tahkim sözleşmesi tahkim yoluna başvurmak için olmazsa olmaz bir şarttır. Tahkim sözleşmesi yoksa veya sözleşmede tahkim şartı yoksa tahkime gidilemez. Ticaret hukukunun temel kurallarından biri sözleşme serbestisi denilen özgürlüktür. 

Şirketlerin ve tüccarların eşit bir ilişkide olduğu varsayılır. Kimle sözleşme yapmak istedikleri, sözleşmenin türü, koşulları, fiyatı ve süreyi kendileri belirlerler.

İyi bir tahkim sözleşmesinde şu koşullar bulunmalıdır:

- Hangi tahkim kuralları tahkim yargılamasında uygulanacak
- Atanacak hakimlerin sayısı ve usulü
- Tahkim yargılamasının dili
- Tahkim yargılamasının yapılacağı yer
- Tahkim yargılamasında uygulanacak hukuk kuralı

... devamı için izleyin
HABERLER