SÖZLEŞME HUKUKU VE TAZMİNAT DAVASI

Romanya menşeli bir şirketin Türk şirketinden almış olduğu münhasır dağıtım haklarının usulüne uygun olmadan  feshi sebebiyle uğranılan zarar tespit edilmiş, tazminat davası ikamet edilmiş, icra aşamasındadır.
HABERLER