AİHM'DE DAVA AÇMAK

Özgür Aşık Hukuk Bürosu, Türk müvekkillerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde
 temsil etmektedir. Özgür Aşık Fransa'da avukat sıfatıyla, Strasbourg'da duruşmalara bizzat girmektedir.

İkame edilen davalar çoğunlukla ticaret hukuku ve gayrimenkul davaları olup, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi "Adil Yargılanma Hakkı" 'nın ihali dava edilmektedir. 

Bunlar özellikle aşağıdaki durumlarda ve ticaret hukukunda şirketlerin de karşılaşabileceği müdahale veya eylemsizliklerin dava edilmesidir :

- davanın makul sürede sonuçlanmaması : özellikle bilirkişi incelemeleri sırasında Türk mahkemeleri önünde geçirilen sürelerin, yargılama süresi dahilinde sayılması sorunsalı, yargı mensubu olmayan bu kişilerin sürelere riayet etmemeleri sonucundaki gecikmeler, makul sürede yargılanma hakkının ihlali hükmündedir) ;

- kamu veya adli birimlerle hukuki imkanların eşitliği ilkesinin ihlali : özellikle idare ile olan davalarda, gerek kamu gücünün kullanılması açısından, gerek yargı önünde şirket ve/veya kişilerin eşit imkanlara sahip olmaması, AİHM'de dava hakkı doğurmaktadır.

Müvekkillerimiz iş hukuk yollarını tükettikten sonra aracılığımızla AİHM'ye başvuru sürecinde vekillik hizmetlerimizden faydalanmaktadır. 

HABERLER