SORULAR

Sorular
 • AİHM'de dava açmak
  Özgür Aşık Hukuk Bürosu, Türk müvekkillerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde  temsil etmektedir. Özgür Aşık Fransa'da avukat sıfatıyla, Strasbourg'da duruşmalara bizzat girmektedir. İkame... »
 • Alman vatandaşı Türkler için Türkiye'de çalışma izni gerekli mi ?
  Bilindiği üzere, yabancıların Türkiye'de çalışmalarının izne bağlanması ve bu yabancılara verilecek çalışma izni düzenlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlendiği 4817 sayılı Yabancıların Çalışma... »
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (bundan sonra kısaca "AİHM") başvuru için temel koşullar şöyle : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan devletin, örneğin Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları... »
 • Avukat ücretleri nasıl hesaplanır ?
  Her bir davanın özellikleri ve ücretleri kendine özgüdür. Bununla birlikte sözleşme hukuku, ticaret davaları, alacak takipleri, icralar, bosanma davaları gibi alanlar, deneyimli avukat gerektirir. Bu konularda ne kadar çok... »
 • Bir şirketin hisselerini devralmak istiyorum, nelere dikkat etmem gerekir ?
  Limited şirketlerin hisse devri, Türk Ticaret Kanunu'nun 520. maddesinde hüküm altına alınmıştır.  "Bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartıyla... »
 • Evlendikten sonra Fransa vizesi
  Fransa'da evlenme konusunu özel olarak bir Türk vatandaşı ile bir Fransız (Türk asıllı olsun veya olmasın, fark etmiyor) vatandaşın evliliği ele alınacaktır. Fransa'da evlenmek veya bir Fransız vatandaşıyla... »
 • Fidic kapsamında nasıl dava açılır ?
  Diğer tarafla anlaşma sağlanmadan, taraflardan hiçbiri herhangi bir mesele hakkında Kurula danışamaz. Bu durumda ihtilaf devam ederse, tahkime gidilmesi zorunludur. FIDIC 1999 Genel İdari Şartnamenin ekinde uyuşmazlıkları... »
 • Fidic silver book / gümüş kitap nedir ?
  Açılımı "Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils" olan FIDIC, 1913 yılında İsviçre'nin Lozan kentinde Avrupa'da bulunan üç ulusal bağımsız müşavir mühendislik birliği tarafından kurulmuş olup, Müşavir... »
 • Fransa parlementosu
  23 Aralık 2011 Fransa parlementosu "soykırımı inkâr etmeyi suç olarak kabul eden" yasayı meclisden geçirdi, şimdi somut olarak ne olacak ? Daha önce 2001 yılında Ermeni soykırımını resmen kabul eden... »
 • Fransa'da bosanma
  Dava açmadan önce avukatınızdan davanın hangi mahkemenin yetkili olduğunu, hangi hukukun uygulanacağını ve hangi yargılama usulüne göre dava açacağınızı belirlemeniz gerekmektedir. Şayet elinizde fatura,... »
 • Fransa'da hukuk büroları
  Fransa'da hukuk büroları ve hukuk şirketi faaliyetleri, Türkiye'de avukatlık mesleğinin icrasının önünde. Şöyle ki; Fransa'da 2013 itibariyle yaklaşık 53.000 avukat bulunmakta ve bunların üçte biri ortaklık... »
 • Fransa'da sirket nasıl kurulur ?
  Fransa'da şirket kuruluşu, hukuki ve idari bir takım hazırlıklar gerektirir. Hukuki açıdan anasözleşme hazırlanması şarttır. Bu belge, ortakların anayasasıdır. Bu sebeple bir yandan basit olmalı, ama aynı... »
 • Fransa'da Türk avukat
  Fransa'da Türk avukatların sayısı halen çok yetersiz. Fransa'da avukat olmak için hukuk fakültelerinden mezun olduktan sonra genelde bir yıl hazırlık yılı sonrasında avukatlık okuluna giriş sınavlarına başvurulmaktadır.... »
 • Fransada avukat
  Fransa'da avukatlar, müvekkil adına ve onun yerine her türlü işlemleri yapmaya yetkilidir. Türkiye'deki avukatlık kurallarından farklı olarak Fransa'da avukat yazılı vekaletname olmadan yetkili sayılır, duruşmalara... »
 • Fransa’da miras
  Miras hukuku uyarınca murisin (vefat edenin) son ikametgah adresi Fransa'daysa veya murisin gayrimenkulleri Fransa'daysa, taksimin (mirasın paylaştırılması) da Fransa'da yapılması gerekecektir. Kural olarak her bir... »
 • Tahkim sözleşmesi nedir?
  Tahkim sözleşmesi tahkim yoluna başvurmak için olmazsa olmaz bir şarttır. Tahkim sözleşmesi yoksa veya sözleşmede tahkim şartı yoksa tahkime gidilemez. Ticaret hukukunun temel kurallarından biri sözleşme serbestisi... »
 • Türkiye’nin altyapısına ilişkin ileriye dönük politikası nedir? Yatırımları nelerdir ? Bugüne kadar hangi önemli altyapı tesisleri özelleştirildi ?
  Ulaştırma Bakanlığı'na göre, Türkiye'de geçiş ücreti alınan bütün yollardan elde edilen toplam gelir 2008 yılında 121 milyon ABD doları idi. İstanbul Boğazı'ndan geçen iki köprüden elde edilen toplam gelir... »
 • Twitter hukuku
  Twitter'da adımı / markamı başkası almış, ne yapabilirim ? 1. yöntem : DAVA AÇMAK Gerek Türkiye'de, gerek dünyada (web dahil), markalar, adlar, eserler, farklı kanunlar çerçevesinde korunmaktadır.... »
 • Uluslararası tahkim mahkemeleri ne tür davalara bakar?
  Uluslararası tahkim mahkemeleri en çok uluslararası ticaret davalarına bakarlar. Ticaret hukukunun alanı ise çok geniştir. Uygulamada genelde şirketlerin taraf olduğu davalar uluslararası tahkim mahkemelerine gelir.  Uluslararası... »
 • Uluslararası tahkim yoluna nasıl başvurulur ? Avantajları nedir ?
  Türkiye, her ne kadar yasal düzeyde uluslararası tahkimin yolunu açmış olsa da, iş dünyası henüz bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değil. Tahkim sonucu verilen hakem kararlarının, çok taraflı uluslararası... »
 • Uluslararası tahkim yoluna nasıl başvurulur?
  Uluslararası tahkim yoluna başvurmak için tahkim sözleşmesi şarttır. Şirketler arasında ticari bir ilişki vardır ama sözleşme yoktur. Bu durumda da devletin mahkemelerine gitmek yerine uluslararası tahkim yoluna... »
 • Yeni TTK'ya göre limited şirket müdürleri istifa edecekmi ?
  Limited şirketlerde şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenmek zorundadır. Eski Türk Ticaret Kanunu'nda bir düzenleme bulunmadığı takdirde tüm ortaklar müdür sıfatını taşıyordu fakat yeni... »
 • Yurtdışında dava açmak için neler yapmak gerekir?
  Bir Türk vatandaşı ya da bir şirket yurtdışında bir kişiye dava açmak istiyorsa öncelikli o ülkenin usül hukukunu bilmesi gerekir. Bu anlamda avukat ve hukuk bürosu bulma süreci çok kritiktir.  Her davanın... »
 • Yurtdışında doğru avukatı nasıl bulabilirim?
  Yurtdışında doğru avukatı bulmak için Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası avukatlara başvurmak gerekir. Bu avukatlar söz konusu ülkedeki hukuki prosedürleri ve dili iyi bilir. Başvurunuz halinde size her konuda... »
HABERLER