SİGORTA HUKUKU VE İCRA TAKİBİ

Türkiye'de bir sigorta şirketi aleyhine sigorta hukuku davası kapsamında Fransız sigorta şirketine vekillik hizmetleri, kazanılan davanın konusu sigorta alacağının icra yoluyla tahsili
HABERLER