TİCARİ ZARARIN TAZMİNİ DAVASI

Fransa'da mukim bir üretici firmanın bir Türk otomotiv sektörü şirketine tahsis ettiği "exclusive distribution" haklarının haksız feshi nedeniyle davalar ikame edilmiştir
HABERLER