ACENTELİK VE DİSTRİBÜTÖRLÜK

ABD menşeli bir şirketin Türk şirketine vermiş olduğu münhasır dağıtım sözleşmesinin haksız feshi dava edilmiş, uğranılan milyon Euro üzeri zararın tazmini talep edilmektedir.
HABERLER