ÖRNEK İŞLER

Örnek işler
 • Acentelik ve Distribütörlük
  ABD menşeli bir şirketin Türk şirketine vermiş olduğu münhasır dağıtım sözleşmesinin haksız feshi dava edilmiş, uğranılan milyon Euro üzeri zararın tazmini talep edilmektedir.... »
 • Batı Afrika inşaat ve altyapı
  Batı Afrika'da 3 ülkenin ortak ortak projelendirdiği 500milyon$ üzerinde altyapı için Özgür Aşık Hukuk Bürosu, danışman olarak atanmıştır. ... »
 • Birleşme & Devralma
  Bir Türk deniz taşıma şirketinin çok uluslu bir denizcilik grubu tarafından satın alınması sürecinde avukatlık ve danışmanlık hizmetleri ... »
 • Cezayir'de inşaat
  Önemli bir Türk inşaat şirketinin Cezayir'deki ortak girişim sözleşmesi çerçevesinde, uluslarararası bir projede inşaat sözleşmelerinde avukatlık hizmetleri... »
 • Enerji Hukuku - Birleşme & Devralma
  Fransız enerji devinin Türkiye'de şirket satın almalarında hukuki danışmanlık hizmetleri... »
 • Fildişi Sahili / İnşaat / Danışmanlık
  Özgür Aşık Hukuk Bürosu, Abidjan (Abican) ofisi ile Fildişi Sahili'nin en önemli inşaat projelerinden birinde danışman ve sözleşme avukatı olarak görev almaktadır. Proje 2016 ikinci çeyreğinde faaliyete geçecektir. ... »
 • Fransa'da icra takibi
  Bir Türk tekstil şirketinin Fransa'daki dağıtıcısı aleyhinde icra takibi başlatılmış, Marsilya, Lyon ve Strasbourg şehirlerindeki borçlu şirketin hesaplarına bloke konulmuş,  fatura alacakları tahsil edilmiştir.... »
 • Fransa'da Paris CDG havalimanına dava
  Av. Özgür Aşık, bir milletvekilimizin avukatı olarak Fransız havacılık kurumu ve Paris havaalanları işletmecisine karşı dava açtı. Davanın konusu, havaalanlarında haksız yere bekletilen yolcuların haklarının aranması,... »
 • Havacılık ve Tahkim
  Bir Fransız Havacılık şirketinin Türk mahkemeleri önünde temsili hizmetleri... »
 • ICC tahkim yargılamasında vekillik
  Özgür Aşık Hukuk Bürosu, Belçikalı bir grubun İstanbul'da yürütülecek olan ICC tahkim yargılamasında, vekil olarak tayin edildi. ... »
 • İnşaat ve gayrimenkul
  Hukuk büromuz, uluslararası finansman ile toplu konut inşaat ve gayrimenkul satın alım projesinde hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.... »
 • Irak tahkim yargılaması, Lübnan Tahkim Merkezinde
  Irak da bir devlet şirketi ile bir Fransız enerji grubunın ihtilafını Beyrut (Lübnan) tahkim mahkemesinde görülecek, Özgür Aşık Hukuk Bürosu Irak tahkim yargılalamasında vekillik hizmetleri vermektedir. Tahkim... »
 • Kazakistan'da icra ve iflas, şirket tasfiyesi
  Ulaştırma ve lojistik sektöründe lider Türk şirketin Kazak alacaklıları aleyhinde Kazakistan'da icra takibi, şirketin iflası, iştirak şirketlerin tasfiyesi... »
 • Kore'de tahkim
  Kore'de tahkim yargılamasında bir Türk inşaat grubunu temsil etmekteyiz. Kore Tahkim Merkezi, uygulanacak hukuku İngiliz Hukuku olarak tayin etmiş, üç hameli ICC tahkim kurallarına göre birkaç ay içinde sonuçlanacaktır. ... »
 • Medikal sektörde distribütörlük
  Dünyaca ünlü bir medikal ürünün Türkiye distribütörlük sözleşmesini, münhasıriyet (exclusivity) hükümlerinin müzakere ve ifası ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri... »
 • Medikal teknolojileri alanında danışmanlık
  Bir Türk - Fransız ortaklığı için nükleer tıp ve benzeri teknolojilerin kullanımı ve know-how transferi sözleşmeleri müzakere edilmiş, kaleme alınmış, Sağlık Bakanlığı nezdinde işlemler dahil danışmanlık hizmetleri... »
 • Medya ve Tahkim
  Bir Uluslar arası yayım sözleşmesi ile iki medya kuruluşu arasında sözleşmelerin yapılandırılması hizmetleri... »
 • Monaco'da banka hukuku ve icra takibi
  Bir Türk müvekkil adına Monaco'da mukim İsviçre menşeli bir banka aleyhinde dava ikame edilmiştir. Fransız yargılama hukukunun geçerli olduğu Monaco'da hukuk büromuz avukatlık hizmetleri vermektedir. ... »
 • Nakliyat ve Lojistik
  Koreli bir hava taşıma şirketiyle bir Türk nakliyat şirketi arasındaki ticari sözleşmelerin akdedilmesinde ve ifasında hukuk hizmetleri... »
 • Reklam Hukuku1
  Bir Fransız kozmetik markasının Reklam Kurulu nezdindeki davalarında vekillik hizmetleri ... »
 • Şirketler Hukuku Lojistik
  Türkiye'nin lider lojistik şirketlerinden birinin Fransa ve Romanya iştiraklerine stratejik planlama, şirket devralmaları ve şirketler hukuku hizmetleri ... »
 • Şirketler hukuku Otomotiv
  Otomobil sektöründe faaliyet gösteren Fransız sermayeli şirkete günlük hukuki ve yönetim danışmanlığı verilmektedir. Hizmetlerimiz ticaret hukuku, iş hukuku, sözleşmeler, uluslararası anlaşmalar, ticaret ve iş hukuku... »
 • Suudi Arabistan'da inşaat ve altyapı
  Avukatlarımız, Suudi Arabistan'da uluslararası konsorsiyum üyesi bir müteahhit firmanın taşeronluk sözleşmelerini, müzakerelerden risk analizi ve imzasına kadar olan süreçte temsil etmiştir... »
 • Ticaret ve Sigorta Hukuku
  Bir Fransız sigorta devinin Türkiye'de ticaret mahkemesi davalarında vekillik hizmetleri... »
 • Ticaret Hukuku Franchise
  Bir Alman güvenlik ürünleri şirketi için Türkiye'de franchise ağı kurulması ... »
 • Ticaret Hukuku internet web portal
  Türkiye'nin lider internet portalına uluslararası ticaret sözleşmelerinde danışmanlık hizmetleri. ABD menşeli şirketlerle sözleşmeler hazırlanması, ifalarının Türk hukukuna uygunluğu konusunda hukuki mütalaalar  ... »
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
  Bir Türk telekomünikasyon şirketinin Fransa'da ticari sözleşmelerinin ifası, ifada kusurların tespiti ve dava edilmesi,  davalarında Fransız hukuku çerçevesinde vekillik hizmetleri ... »
 • Ürdün'de tahkim vekillik hizmetleri
  Ürdün de bir devlet şirketi ile bir Türk inşaat grubu, ihtilafını Ürdün Amman tahkim mahkemesi önüne taşımış, Özgür Aşık Hukuk Bürosu Ürdün'de tahkim yargılalamasında vekillik hizmetleri vermektedir. Tahkim... »
 • Batı Afrika'da Tahkim yargılaması
  Av. Özgür Aşık, Batı Afrika'da ihtilafın ICSID (yatırım tahkimi) yoluyla çözümü için kurulan mahkemede taraf ülkeyi temsil etmektedir. Yargılama devam etmektedir. ... »
 • Birleşme & Devralma
  Türk ambalaj sektörünün lider şirketlerinden birine yurt dışında şirket satın alımlarında danışmanlık hizmetleri... »
 • Birleşme & Devralma
  Bir Fransız şirket ile bir Türk holdingin ortaklığı çatısı altında bir türk peynir üreticisinin satın alma prosedürü, danışmanlık hizmetleri, hukuki teftişler, vekillik hizmetleri... »
 • Cezayir'de Ticaret Hukuku Davası
  Bir Türk inşaat şirketinin Cezayir'deki sözleşmelerden doğan ticari alacağının tahsili, Fransızca ikame edilen dava kapsamında vekillik hizmetleri... »
 • Fransa'da alacak davası
  Türkiye ve Fransa'daki avukat kadromuz, uluslararası distribütörlük anlaşmasının haksız feshi ile ilgili Fransa'da Ticaret Mahkemesi önünde dava ikame edilmiştir. İhtiyati tedbir istemlerimiz kabul edilmiş, alacağın... »
 • Gana'da inşaat projesi
  Özgür Aşık, Gana'da önemli bir inşaat projesinde, Gana Devletiyle FIDIC sözleşmeleri müzakeresi, yazılması ve yürütülmesi görevini üstenmiştir... »
 • ICC tahkim yargılamasında hakemlik
  Özgür Aşık, bir uluslararası tahkim davasında hakem olarak atandı. Tahkim, İsviçre hukukuna tabi olup, ICC kuralları çerçevesinde İngilizce dilde yargılanmaktadır. ... »
 • İnşaat ve Nakliyat
  Türkiye'de bir devlet şirketi aleyhine sigorta hukuku davası kapsamında Alman sigorta şirketi adına vekillik hizmetleri... »
 • İnternet hukuku, dijital platform
  Dünyanın lider dijital sosyal paylaşım ağı şirketine, Türk Hukuku sorunsallarıyla ilgili olarak hukuki mütalaalar, alt yapı danışmanlığı... »
 • İsveç'te tahkim
  Hukuk büromuz çok önemli bir uluslararası tahkim yargılamasında Türk tarafın vekili olarak atanmıştır.... »
 • İsviçre'de dava
  Cenevre Mahkemeleri önünde bir Türk şirketler grubunun banka hukuku ve miras davalarının takibi Hukuk Büromuz tarafından yürütülmektedir.... »
 • Sağlık ve ilaç sektöründe danışmanlık
  Avrupada lider bir medikal sektör şirketinin Türkiye'deki tüm hukuki işlemleri, Sağlık Bakanlığı nezdindeki işlemler, bayiilik sözleşmeler, dağıtım sözleşmeleri, münhasır distribütörlük, ithalat rejimleri, vs...... »
 • Sözleşme hukuku ve tazminat davası
  Romanya menşeli bir şirketin Türk şirketinden almış olduğu münhasır dağıtım haklarının usulüne uygun olmadan  feshi sebebiyle uğranılan zarar tespit edilmiş, tazminat davası ikamet edilmiş, icra aşamasındadır. ... »
 • Ticari zararın tazmini davası
  Fransa'da mukim bir üretici firmanın bir Türk otomotiv sektörü şirketine tahsis ettiği "exclusive distribution" haklarının haksız feshi nedeniyle davalar ikame edilmiştir ... »
 • Uluslararası tahkim
  Av. Özgür Aşık, bir uluslararası inşaat konsorsiyumunun grubun Güney Kore'de uluslararası tahkim davasında vekil olarak tayin edilmiştir. ... »
 • Ürdün'de inşaat ve altyapı
  Hukuk büromuz ve uluslararası avukatlık ekibi, Ürdün'de önemli bir altyapı projesinde avukatlık hizmetleri vermektedir. ... »
 • Banka ve Finans
  Bir Fransız bankası için 120 Milyon Euro tutarında proje finansmanı yapılandırması hizmetleri... »
 • Cezayir tahkim yargılaması
  Cezayir ile bir Türk inşaat grubu, ihtilafını Cezayir'de tahkim mahkemesinde tarafımızın hakemliğinde çözeceklerdir. Cezayir'deki tahkim yargılalaması Fransızca olup, Fransız Hukuku uygulanacak, Avrupa... »
 • Fransa'da icra ve iflas
  Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketin Fransa'daki fatura alacaklarının Mahkemelerde tahsili, çek alacağının ise doğrudan ihtiyati tedbir istemli icra takibiyle tahsili, Fransız şirketin iflası ve alacakların... »
 • Şirketler Hukuku
  Fransız kozmetik liderlerinden birinin markaları için Türkiye'de düzenli danışmanlık hizmetleri... »
 • Şirketler Hukuku Taşıma
  Bir Türk demiryolları şirketleri için Kazakistan'de şirket kuruluşları ve sözleşmelerde danışmanlık ... »
 • Sözleşme Hukuku ve Davaları
  Medikal ve sağlık sektöründe lider bir İngiliz şirket için sözleşmeler hazırlanması, ifa edilmesi için hukuki danışmanlık hizmetleri ve ilgili ihtilaflarda Türk mahkemelerinde vekillik hizmetleri ... »
 • Ticaret Hukuku Elektronik
  Bir Fransız elektronik şirketinin Türkiye'deki tüm ticaret hukuku danışmanlık hizmetleri ... »
 • Ticaret Hukuku taşıma ve lojistik
  Bir Fransız taşıma ve lojistik sektörü lideri için Türkiye'de danışmanlık hizmetleri ... »
 • Türkiye'de yabancı mahkeme kararı tenfizi
  Fransız petro kimya şirketi lehine yabancı mahkemede verilen kararların Türkiye'de tenfizi için vekillik hizmetleri verilmiştir. ... »
 • Banka Hukuku - Ticaret Hukuku
  Bir İspanyol banka adına Türkiye'de ikame edilen davalarında vekillik... »
 • Banka ve Finans
  80 Milyon Euro proje finansmanı kapsamında danışmanlık hizmetleri... »
 • Gayrimenkul projesi
  Özgür Aşık, İstanbul'un Şişli ilçesinde önemli bir gayrimenkul projesinde mal sahiplerini temsilen bir yabancı gayrimenkul geliştirme şirketiyle hukuki ilişkileri yönetmek için avukat tayin edilmiştir. ... »
 • Sigorta Hukuku ve İcra Takibi
  Türkiye'de bir sigorta şirketi aleyhine sigorta hukuku davası kapsamında Fransız sigorta şirketine vekillik hizmetleri, kazanılan davanın konusu sigorta alacağının icra yoluyla tahsili... »
 • Ticaret Hukuku
  Bir Fransız lüks kozmetik markasının Türkiye'de hukuki korunması, danışmanlık hizmetleri ve mahkemelerde vekillik ... »
 • Ticaret Hukuku Medya
  Bir Türk medya kuruluşunun Fransa'da ikame edilen davalarında vekillik hizmetleri,  davalar kapsamında Türk ticaret hukuku ve Fransız şirketler hukuku çerçevesinde vekillik hizmetleri ... »
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku
  Türkiye'nin en büyük otomotiv bayiilerinden birinin tüm şirketler hukuku işleri, distribütör firmalarla ticari sözleşmeler, rekabet hukuku davaları, iş hukuku, kurumsal yönetişim hizmetleri... »
 • Şirketler Hukuku & Marka Hukuku
  Bir Fransız kozmetik devine Türkiye'de markaların korunması, rekabet kurulu nezdinde vekillik ve şirketler hukuku hizmetleri... »
 • Marka Patent Hukuku
  ABD menşeli projektör üreticisi bir firma adına Türk mahkemeleri önünde marka ve patent ihtilaflarında davalar, gümrüklerde baskınlar... »
 • Marka Patent Hukuku
  Bir Fransız otomotiv şirketinin marka ve patent ihtilaflarında vekillik... »
 • Reklam Hukuku2
  Bir uluslar arası reklam ajansının ulusal bir reklam kapmanyasına ilişkin ihtilafları, Reklam Kurulu nezdinde çalışmalar ve dava vekilliği ... »
 • Medikal ve gıda takviyesi ürünleri
  Bir Türk Danimarka ortaklığı için medikal ve gıda takviyesi ürünleri alanında sözleşme hukuku hizmetleri verilmiştir.... »
 • Monako'da dava
  Bir Türk müvekkil adına Monaco'da mukim bir uluslararası banka aleyhinde ceza ve hukuk davaları ikame edilmiştir.  Dava bedeli ve süreler dikkate alınarak, ihtiyati tedbir işlemleri gerçekleştirilmiştir. ... »
 • Uluslararası distribütörlük sözleşmesi
  Bir çay üretici ve dağıtıcısının Avrupa'daki satış ağında ürünlerinin satışı için dağıtım ve acentelik sözleşmeleri müzakere edilmesi ve ifasının takibi... »
HABERLER