MONAKO'DA DAVA

Monako'da dava

Monaco'da Fransız yargılama hukuku geçerlidir ve yargılama Fransızca dilde yapılmaktadır. Toplam sayıları kısıtlı olan Monako Barosu avukatlarının yanı sıra, Fransa Barolarına kayıtlı avukatlar da Monako'da dava açabilmektedirler.


Monaco'daki Asliye Hukuk mahkemeleri ticaret hukuku davalarında, alacaklılara hızlı bir yargılama usulü sunmaktadır. Bir nevi ihtiyati tedbir kurumu olan bu prosedürle dava ikame edilerek "hızlı yargılama hakimi" dosyayı inceler.

Monaco hakimi tarafları bir duruşmaya çağırır ve huzurda dosyanın savunulmasını ister. Derhal vereceği karar tedbir hükmündedir. Esasta karar değildir. Ancak uygulamada alacağını ispatlayabilen alacaklı lehine, alacak bedelinin tamamı kadar bir bedelin borçlu tarafından ödenmesine karar verilir. Her ne kadar bu ödeme, "tedbiren" de olsa, gelin görün kü borçlular bu aşamadan sonra davalarından çekilirler. Yani caydırıcı ve etkin bir yöntem olduğu uygulamada sabittir.

Yetkili mahkeme, borçlunun ikamet adresidir, şayet özel yetki kuralları özel olayda uygulanmıyorsa. Hakim, Mahkemenin başkanıdır. Ticaret davalarında en çok kullanılan bu usulde ticaret mahkemesi başkanı karar merciidir.
HABERLER