MAKALELER

Makaleler
 • Anonim şirketlerde avukat zorunluluğu
  1136 sayılı Avukatlık yasasının "08.02.2008 tarih ve 5728 sayılı yasanın 329. maddesi ile değişik 35. maddesinde, Türk Ticaret Kanununun 272. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla esas... »
 • Bulut bilişim ve hukuk
  "Cloud Computing", yani Türkçe bulut bilişim, şirketlerin bilişim altyapılarının tamamını veya bir kısmını web üzerinde başka bilgisayarlara taşımak mantığına dayanıyor. Yani şirketler yazılımlarını... »
 • Etkili bir tahkim için tavsiyeler
  Deneyimli tahkim avukatları iyi bilir : bir tahkim yargılamasının 3 önemli aşaması vardır :  1. hazırlık,  2. yargılama (davanın yazılı ispati ile duruşma, varsa incelemeler), 3. karar aşaması.  Kanaatimizce,... »
 • Fidic sözleşmeleri ve davaları
  Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce-ICC) ve FIDIC işbirliğiyle, FIDIC Sözleşmelerine dayanan uyuşmazlıklara ilişkin tahkim davaları için, ICC Tahkimi ile etkin bir çözüm yolu sağlanmak... »
 • Fildişi ve Afrika'da bir avukata, hukuk bürosuna vekaletname vermek
  Fransız hukukunu benimsemiş birçok Afrika devletinde, bunların başında Fildişi Sahili, Benin, Gine, Senegal, Gabon, Kamerun, bir avukata veya hukuk bürosuna vekaletname vermek için SÖZLÜ BEYAN yeterlidir. Yani noter,... »
 • Fransa parlementosu
  23 Aralık 2011 Fransa parlementosu "soykırımı inkâr etmeyi suç olarak kabul eden" yasayı meclisden geçirdi, şimdi somut olarak ne olacak ? Daha önce 2001 yılında Ermeni soykırımını resmen kabul eden... »
 • Fransa'yla Türkiye arasında yeni dönem ticareti
  Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, eski Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy döneminde bozulan ticari ilişkileri tamir edecek. İstanbul'da düzenlenen Türk-Fransız İş Forumu'nda... »
 • İsviçre'de dava ve avukat vekillik
  İsviçre Yargılama Hukuku, kantonlardan dolayı yetki açısından biraz karmaşıktır. Ayrıca görevli mahkeme tayini de işin içine girince, hangi mahkemede dava açılması gerektiği konusu, ilk görülmesi gereken husustur. Davalının... »
 • Miras hukuku
  Medeni kanunumuza göre yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olarak iki kategori bulunmaktadır. Yasal mirasçılar (kan bağı olan aile ve devlet), yasadan doğan miras hakkına sahiptir. Bunların dışında... »
 • Tahkim davalarında şekil
  Tahkim dilekçesi standart bir dava dilekçesi olmak zorunda değildir. Bununla birlikte, her tahkim kurulunun "alışık olduğu" formatlar olduğu bir gerçektir. En önemlisi, dava dilekçelerinde "olayların anlatımı"... »
 • Tahkimde karşı dava
  Tahkim yargılamasında çok karşılaşılan bir durum : Davacı taraf, birden kendini Davalı (savunmacı) pozisyonuda bulur. Zira tahkimde (devlet mahkemeleri önünde olduğu gibi), davalı şirket davasını savunurken,... »
 • Tahkimin avantajları nedir ?
  Tahkim denilince, devlet mahkemelerine kıyasla akla şu 3 avantaj gelir ki, bunlar tahkimin temel unsurlarındandır : 1. Tahkim hızlı bir yargılama aracıdır : Devletin mahkemelerinde (örneğin Türkiye'de) bir... »
 • Türk hukukunda şirket boşanmaları
  TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKET BOŞANMALARI Türk Ticaret Kanununa göre şirket ortaklardan biri Mahkemeye başvurarak, şirketin feshini talep edebilir. Mahkemenin aradığı şart, "muhik sebep" unsurudur. Anonim ortaklıklarda daha... »
 • Türkiye'de Uluslararası Tahkim
  Türkiye, her ne kadar yasal düzeyde uluslararası tahkimin yolunu açmış olsa da, iş dünyası henüz bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değil. Tahkim sonucu verilen hakem kararlarının, çok taraflı uluslararası... »
 • Türkiye'de yerli tahkim
  Ülkemizin yargısının acı gerçeklerinden biri : Mahkemeler önünde herhangi bir ticaret hukuku davası en az 3 yılda sonuçlanmakta, uluslararası davalar ise 5 yıl sürebilmektedir. Daha 9 ay geçmesine karşın, ilk duruşmanın... »
 • Uluslararası tahkim ve Türkiye uygulaması
  Türkiye, her ne kadar yasal düzeyde uluslararası tahkimin yolunu açmış olsa da, iş dünyası henüz bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değil. Tahkim sonucu verilen hakem kararlarının, çok taraflı uluslararası... »
 • Yatırımcıya Fransa'da oturum izni
  Fransa’da yatırım projesi olan Türkler, “Yatırımcı Pasaportu” hakkına sahip olarak, 4+4 yıllık oturum izni alırlar. Yatırımcı Türk, şahsen veya yönettiği bir şirket aracılığıyla veya sermayenin en az%... »
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden değişti
  Hapis cezaları, çoğunlukla adli veya idari para cezasına dönüştürüldü.( i.e. md 4,5,7,)  Anonim ve limited şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarına imkan sağlandı ve şirkete borçlanma cezai yaptırım kapsamından... »
 • AB Rekabet Hukuku
  AB Rekabet Hukukunda Kendini İhbar Eden Teşebbüse Ceza Muafiyeti Uygulaması Avrupa Birliği'nde rekabet ihlallerine verilen para cezaları yarım milyar Euro'ları bulunca, şirketler kendilerini ihbar etmek için sıraya... »
 • Alman vatandaşı Türkler için Türkiye'de çalışma izni
  Bilindiği üzere, yabancıların Türkiye'de çalışmalarının izne bağlanması ve bu yabancılara verilecek çalışma izinlerinin düzenlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlendiği 4817 sayılı Yabancıların... »
 • Avukat ve ücretleri
  Her bir davanın özellikleri de ücretleri de kendine özgüdür. Bununla birlikte sözleşme hukuku, ticaret davaları, alacak takipleri, icralar, bosanma davaları gibi alanlar, deneyimli avukat gerektirir. Bu konularda ne kadar... »
 • Fidic sözleşmeleri ve kapsamı
  Uluslararası ticari uygulamada, özellikle inşaat sözleşmelerinde, çeşitli standartlar kullanılmaktadır. Bunlardan biri de FIDIC'tir. FIDIC'ın kendine özgü 5 sözleşme tipi vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir: Bu... »
 • Fildişi ve Afrika'dan Türkiye'de avukata vekaletname vermek
  FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ’NDE TÜRKİYE’DE GEÇERLİ OLACAK VEKALETNAME ÇIKARILMASI   1- Fildişi Sahili noterlerinde vekaletname belgesi düzenleniyor ya da daha önce düzenlenen belge noter tasdikli olması... »
 • Fransa'da avukat tayin etmek ve avukat ücretleri
  Fransa'da avukat sayısı 50.000'i aştı. Son 10 yılda %44 artış gösteren avukatların sayısı, mesleğe giriş kurallarına rağmen artmaya devam ediyor. Fransa'da avukat görevini üstlenenler, Türkiye'de olduğu... »
 • Fransada avukatlar tahkim heyetine gitti
  Paris'te yaşayan Cen Uzan, Libananco davasında sürpriz gelişme yaşadı. Türkiye'den 10.1 milyar dolarlık tazminat talebiyle tahkim davasında Uluslararası Tahkim heyeti, 2011 yılında Türkiye lehine karar vermişti. Paris'te... »
 • Fransada dava
  Fransız hukuku, hak sahiplerine ayrıcalıklı bir yargılama usulü sunmaktadır. Bir nevi ihtiyati tedbir kurumu olan "référé" adlı yargılama ile, alacaklı kişi veya şirket, borçlusu karşısında hızlı ve etkin bir... »
 • Fransada evlenmek
  Fransa'da evlenme konusunu özel olarak bir Türk vatandaşı ile bir Fransız (Türk asıllı olsun veya olmasın, fark etmiyor) vatandaşın evliliği ele alınacaktır. Fransa'da evlenmek ve oraya yerleşmek isteyen T.C.... »
 • Fransada şirket kurmak
  Avrupa'da en hızlı şirket kuruluşları İngiltere ve Fransa'da gerçekleşmektedir. Masrafları da çok düşüktür. Ancak, kuruluş aşamasında profesyonel hukuki yardım alınması önemle tavsiye edilir. Zira ortaklar... »
 • Fransa’da avukat
  Türkiye'de bu kadar kolay avukat olmanın sonuçları ise vahim . Fransa gibi kıta Avrupa ülkelerinde durum çok farklı. Avukatlık mesleğini icra edebilmek için, en az dört yıllık bir hukuk fakültesinden mezun olduktan... »
 • Miras hukukunda saklı paylar
  Medeni kanunumuza göre yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olarak iki kategori bulunmaktadır. Yasal mirasçılar (kan bağı olan aile ve devlet), yasadan doğan miras hakkına sahiptir. Bunların dışında... »
 • Almanyada bosanma
  Alman hukukunda en yaygın boşanma sebepleri şöyle sıralanmıştır :  Anlaşmalı boşanma, geçimsizlik sebebiyle boşanma ve ayrılık (terk) sebebiyle boşanma. Boşanmalar sadece mahkeme kararı ile geçerli... »
 • Türkiye'de AR-GE
  makalenin devamı için : "Ar-Ge'de vergi teşvikleri üzerine hukuksal yaklaşımlar" ... »
 • Evlilik ve Fransa'da oturum izni
  İki yıl önce yürürlüğe giren yeni bir uygulamaya göre, bundan böyle bir Fransız vatandaşı (çifte vatandaşlar dahil) ile evlenmek isteyen bir Türk Vatandaşı, önce Evlilik Ehliyeti belgesini Fransız yetkililerden aldıktan... »
 • Twitter ile isim / marka hakkı gaspı
  Internetten markalara saldırılar artıyor ve sosyal ağlar buna kesin bir çözüm bulamıyor, hatta taklitçilerin en büyük oyun alanları haline geldiklerini iddia edebiliriz. Burada Twitter örneğini inceledik.  Twitter,... »
 • Monako'da dava
  Monaco'da Fransız yargılama hukuku geçerlidir ve yargılama Fransızca dilde yapılmaktadır. Toplam sayıları kısıtlı olan Monako Barosu avukatlarının yanı sıra, Fransa Barolarına kayıtlı avukatlar da Monako'da... »
 • Türkiye'de enerji
  Son sekiz yılda kaydedilen ekonomik büyüme paralelinde, dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelen Türkiye, rekabetçi bir yapıya kavuşma yolunda hızla ilerlemektedir. Türkiye Elektrik Dağıtım... »
 • YURT DIŞINDA İKAMET EDEN EV HANIMLARININ EMEKLİLİĞİNE İLİŞKİN
  Yurt dışında ikamet eden ev hanımları 3201 sayılı "Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun" uyarınca yurt... »
 • Fransa bosanma
  Fransa'da avukat olmadan boşanmak halen imkansız Bir kanun tasarısı Fransa'da boşanma prosedürünü kolaylaştırmak için reform öngörmüştü. Ancak bu tasarı rafta kaldı. Asliye Hukuk Mahkemesi ("Tribunal de Grande... »
 • Almanya'da dava acmak
  Alman Hukukunda zamanaşımı davanın türüne göredeğişir. Bu yüzden ilk soru, davanın konusu ticari mi ? aile hukuku mu ? miras davası mı ? Bunların cevabına göre süresinde olup olmadığı anlaşılacaktır. Genel... »
 • Fransa'da yatırım
  Fransa'da yatırım yapan Türklere 6 yıl oturum izni imkanı Fransa'da 2009'da yürürlüğe giren "yeterlilik ve yetenekler oturum izni" hakkında Türkler yeterince bilgi sahibi olmadıklarından, henüz başvuru sayısı... »
 • Paris'te Türk İş Merkezi
  Paris'te Türk İş Merkezi açıldı Fransa'da yatırım yapmayı düşünen Türk iş adamlarına Fransa'daki yerleşimlerini kolaylaştırmak ve kiralık ofis imkanı sunmak amacıyla Paris'te Türk İş Merkezi açıldı. Merkezin... »
 • Pariste avukat
  4 Ekim 2009 Paris Barosu Başkanı Charrière-Bournazel, açıklama yaparak 13 Ekim 2009 tarihinde Türkiye'nin mahkum edildiği kararı referans alarak Fransa'nın da bu karara uyması gerektiğini ifade etti. AİHM geçen hafta... »
 • fransada türk avukat
  Fransada Türk avukat Yargı önünde avukatlar, müvekkil adına ve onun yerine her türlü işlemleri yapmaya yetkilidir. Türkiye'deki avukatlık kurallarından farklı olarak Fransa'da avukat yazılı vekaletname olmadan yetkili... »
 • Fransa’da firma kurmak
  Fransa'da  firma kurmak birçok ülkeye göre daha kolay, hızlı ve masrafı azdır. Yabancı müdürlü şirketlerin öncelikle oturum izni veya yabancı tüccar kartı için başvurmaları gerekecektir. Fransa'da firma... »
HABERLER