İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ

29.11.2014 günlü 29190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu ile 01.01.2015 tarihinden itibaren İstanbul Tahkim Merkezi kurulmaktadır. Tahkim kamuoyunda yeteri kadar tanınmadığı gibi yeteri kadar hakem bulunmamaktadır. Bu girişimle, ülkemizdeki diğer kurumsal tahkim merkezlerinden daha işlevsel bir kurum olmasını temenni ederiz.
HABERLER