FİLDİŞİ SAHİLİ TİCARET ODALARI FEDERASYONU

Fildişi Sahili Ticaret Odaları Federasyonu

Özgür Aşık, Fildişi Sahili Ticaret Odaları Federasyonu tarafından hukuk danışmanı olarak atandı, Türkiye Cumhuriyeti ile ikili görüşmelerde Fildişi tarafını temsil etmektedir.

HABERLER