FRANSA’DA MİRAS

Fransa’da miras
Miras hukuku uyarınca murisin (vefat edenin) son ikametgah adresi Fransa'daysa veya murisin gayrimenkulleri Fransa'daysa, taksimin (mirasın paylaştırılması) da Fransa'da yapılması gerekecektir.

Kural olarak her bir mirasçı Fransız yetkili makamları önünde miras hakkını iddia edebilir. Avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak uygulamadaki usul ve bürokratik işlemler, profesyonel destek alınmasını zorunlu kılıyor.

Mirasçılar haklarını bir veraset ilamıyla veya vasiyetname ile ispatlamak suretiyle, bir avukatı vekil olarak atayabilir, tüm işlemlerin bu avukat tarafından yapılmasını ve ödemenin hesaplarına geçmesini talep edebilirler. Miras borca batıksa, mirası reddetmek mümkündür.

Şayet mirasçılar arasında vekil atama konusunda bir mutabakat sağlanamazsa, Mahkeme re'sen vekl tayin edebilir ve ücretini mirasçılara ödetir. 

Vekil, terekenin değerinin tespiti, vergilerin hesaplanması, satış usulü ve bedeli ile ilgili bilgileri müvekkilleriyle paylaşır, mutabakata göre karar verir ve miras haklarının mirasçılara ödenmesini sağlar.

Etiketler: Şirketler Hukuku, kurumsal yönetişim, Birleşme ve devralmalar, ortak girişimler, şirket yapılandırmaları, Ticaret hukuku, sözleşmeler, uluslararası satışlar, Ticaret hukuku davaları, icra takipleri, Yerli ve Uluslararası Tahkim, Marka, patent ve telif hakları, Finans ve sigorta hukuku, Gayrimenkul, inşaat ve alt yapı, Medya ve İletişim Teknolojileri, Fransa'da avukat, Fransız avukat, fransa hukuk bürosu, fransa boşanma, fransa dava, avrupada dava, almanya avukat, belçika avukat, isviçre hukuk, miras, İnşaat ve Nakliyat, ticaret Hukuku, Birleşme, Devralma, Nakliyat ve Lojistik, İnşaat ve gayrimenkul, yenilenebilir enerji, Fransa'da dava acmak ; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AİHM nasıl dava acılır, Fransa'da sirket şirket nasıl kuruluri Twitter'da adım markamı başkası ; Fransa'da miras, vekalet


HABERLER