FİLDİŞİ VE AFRİKA'DA BİR AVUKATA, HUKUK BÜROSUNA VEKALETNAME VERMEK

Fransız hukukunu benimsemiş birçok Afrika devletinde, bunların başında Fildişi Sahili, Benin, Gine, Senegal, Gabon, Kamerun, bir avukata veya hukuk bürosuna vekaletname vermek için SÖZLÜ BEYAN yeterlidir.

Yani noter, tasdik, tercüme, apostil gibi uzun ve masraflı bir prosedür gerekli değildir.

Sözlü vekaletname denilen ve avukatların sorumluluğunda olan müessese geçerlidir.

ANCAK ;

Avukat ile müvekkil arasındaki ilişkinin, karşılıklı hak ve sorumlulukların belli olması için, özellikle parasal konuların bir vekaletname sözleşmesi ile kayda alınmasını öneririz.

 

HABERLER