TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku

SÖZLEŞME HUKUKU

Şirketlerin günlük ticari faaliyetleri esnasında taraf olabilecekleri tüm sözleşmeler faaliyet alanımıza girmektedir.

Bunlardan bazıları ; satın alım ve tedarik sözleşmeleri, ithalat ve ihracata ilişkin sözleşmeler, distribütörlük ve acentelik sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, kamu-özel ortaklıkları, Yap İşlet Devret sözleşmeleri, joint - venture sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, vs…


PROJE FİNANSMANI 

Kıdemli ortaklarımız birçok uluslararası banka, finans ve sigorta kuruluşlarına 1997'den bu yana danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bu faaliyetimiz kapsamında KOBİ'lerden en büyük gruplara kadar, finansal ortaklıklar olsun, kredi süreçleri olsun, kredilerin teminatları oluşturulmakta, bağlayıcı hukuki mütalaalar ile avukatın sorumlulukları kapsamında yürürlüğe girmekte, tescil ve ilan işlemleri yürütülmektedir.

Ayrıca birçok yabancı banka ve sigorta şirketlerinin Türkiye'de taraf oldukları sözleşmelerin kriz nedeniyle yeniden yapılandırma çalışmalarında danışmanlık hizmetleri verilmektedir .

Sözleşmelerin hazırlanmasından müzakeresi ve imzası olsun, risk analizi, fesih, yeniden yapılandırma ve benzeri hukuki hizmetler uzmanlık alanımız dahilindedir.

 

HABERLER