SÖZLEŞME HUKUKU

Sözleşme hukuku

Şirketlerin faaliyetleri esnasında taraf olabilecekleri tüm sözleşmeler uzmanlık alanımızdır.

Bunlardan bazıları :

 - İnşaat ve altyapı sözleşmeleri,

 - Uluslararası satın alım ve tedarik sözleşmeleri,

 - İthalat ve ihracata ilişkin sözleşmeler,

 - Uluslararası distribütörlük ve acentelik sözleşmeleri,

 - Yurt dışında kamu-özel ortaklıkları,

 - Yap İşlet Devret sözleşmeleri,

 - Uluslararası joint - venture sözleşmeleri, ortak girişimler, konsorsiyum sözleşmeleri, vs…

Müvekkillerimizin yurt dışındaki işlerinde taraf olacakları sözleşmelerin hazırlanmasından, yurt dışındaki iş ortaklarımız, hukuk bürolarıyla müzakeresi ve imzasına süreçte, özellikle ülke bazında hukuki ve teknik risk analizi, fesih, yeniden yapılandırma ve benzeri hukuki hizmetler, deneyimli avukatlarımızın uzmanlık alanıdır.

HABERLER