TAHKİM

 • Dava ve Tahkim
  Yerli ve yabancı müvekkil şirketlerin mahkemeleri nezdinde temsilleri, dosyaların yargı öncesi teftişi ve davaya alternatif çözüm yolları analizi, dava ikame edilmesi, günlük takibi, raporlanması, sonuçlandırılmasına... »
 • Uluslararası tahkim yoluna nasıl başvurulur ? Avantajları nedir ?
  Türkiye, her ne kadar yasal düzeyde uluslararası tahkimin yolunu açmış olsa da, iş dünyası henüz bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değil. Tahkim sonucu verilen hakem kararlarının, çok taraflı uluslararası... »
 • İsveç'te tahkim
  Özgür Aşık, İsveç'de başlayan çok önemli bir uluslararası tahkim yargılamasında Türk tarafın vekilliğine atanmıştır. Stochkolm'de uluslararası tahkim yargılamasında bir Türk şirketin avukatlığını ve tahkim... »
 • Etkili bir tahkim için tavsiyeler
  Deneyimli tahkim avukatları iyi bilir : bir tahkim yargılamasının 3 önemli aşaması vardır :  1. hazırlık,  2. yargılama (davanın yazılı ispati ile duruşma, varsa incelemeler), 3. karar aşaması.  Kanaatimizce,... »
 • Etkili bir tahkim için tavsiyeler
  Deneyimli tahkim avukatları iyi bilir : bir tahkim yargılamasının 3 önemli aşaması vardır :  1. hazırlık,  2. yargılama (davanın yazılı ispati ile duruşma, varsa incelemeler), 3. karar aşaması.  Kanaatimizce,... »
 • Tahkim davalarında şekil
  Tahkim dilekçesi standart bir dava dilekçesi olmak zorunda değildir. Bununla birlikte, her tahkim kurulunun "alışık olduğu" formatlar olduğu bir gerçektir. En önemlisi, dava dilekçelerinde "olayların anlatımı"... »
 • Tahkim davalarında şekil
  Tahkim dilekçesi standart bir dava dilekçesi olmak zorunda değildir. Bununla birlikte, her tahkim kurulunun "alışık olduğu" formatlar olduğu bir gerçektir. En önemlisi, dava dilekçelerinde "olayların anlatımı"... »
 • Tahkimde karşı dava
  Tahkim yargılamasında çok karşılaşılan bir durum : Davacı taraf, birden kendini Davalı (savunmacı) pozisyonuda bulur. Zira tahkimde (devlet mahkemeleri önünde olduğu gibi), davalı şirket davasını savunurken,... »
 • Tahkimde karşı dava
  Tahkim yargılamasında çok karşılaşılan bir durum : Davacı taraf, birden kendini Davalı (savunmacı) pozisyonuda bulur. Zira tahkimde (devlet mahkemeleri önünde olduğu gibi), davalı şirket davasını savunurken,... »
 • Özgür Aşık Kore'de uluslararası tahkim
  Av. Özgür Aşık, uluslararası bir grubun Güney Kore'de uluslararası tahkim davasında vekil olarak tayin edilmiştir. ... »
 • Özgür Aşık Kore'de uluslararası tahkim
  Av. Özgür Aşık, uluslararası bir grubun Güney Kore'de uluslararası tahkim davasında vekil olarak tayin edilmiştir. ... »
 • Özgür Aşık İsviçre'de uluslararası hakem seçildi
  Özgür Aşık, bir uluslararası tahkim davasında hakem olarak atandı. Tahkim, İsviçre hukukuna tabi olup, ICC kuralları çerçevesinde yargılanmaktadır. ... »
 • Özgür Aşık İsviçre'de uluslararası hakem seçildi
  Özgür Aşık, bir uluslararası tahkim davasında hakem olarak atandı. Tahkim, İsviçre hukukuna tabi olup, ICC kuralları çerçevesinde yargılanmaktadır. ... »
 • Tahkim sözleşmesi nedir?
  Tahkim sözleşmesi tahkim yoluna başvurmak için olmazsa olmaz bir şarttır. Tahkim sözleşmesi yoksa veya sözleşmede tahkim şartı yoksa tahkime gidilemez. Ticaret hukukunun temel kurallarından biri sözleşme serbestisi... »
 • Türkiye'de yerli tahkim
  Ülkemizin yargısının acı gerçeklerinden biri : Mahkemeler önünde herhangi bir ticaret hukuku davası en az 3 yılda sonuçlanmakta, uluslararası davalar ise 5 yıl sürebilmektedir. Daha 9 ay geçmesine karşın, ilk duruşmanın... »
HABERLER