SİLVER BOOK

  • Fidic sözleşmeleri ve kapsamı
    Uluslararası ticari uygulamada, özellikle inşaat sözleşmelerinde, çeşitli standartlar kullanılmaktadır. Bunlardan biri de FIDIC'tir. FIDIC'ın kendine özgü 5 sözleşme tipi vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir: Bu... »
  • Fidic sözleşmeleri ve davaları
    Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce-ICC) ve FIDIC işbirliğiyle, FIDIC Sözleşmelerine dayanan uyuşmazlıklara ilişkin tahkim davaları için, ICC Tahkimi ile etkin bir çözüm yolu sağlanmak... »
  • İnşaat Hukuku
    Özgür Aşık Hukuk Bürosu, özellikle Türk müteahhitlik ve mühendislik firmalarının yurt dışında taraf oldukları projelerde avukatlık hizmetleri vermektedir.  Bu kapsamda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak... »
HABERLER