DAVA

 • Etkili bir tahkim için tavsiyeler
  Deneyimli tahkim avukatları iyi bilir : bir tahkim yargılamasının 3 önemli aşaması vardır :  1. hazırlık,  2. yargılama (davanın yazılı ispati ile duruşma, varsa incelemeler), 3. karar aşaması.  Kanaatimizce,... »
 • Tahkim davalarında şekil
  Tahkim dilekçesi standart bir dava dilekçesi olmak zorunda değildir. Bununla birlikte, her tahkim kurulunun "alışık olduğu" formatlar olduğu bir gerçektir. En önemlisi, dava dilekçelerinde "olayların anlatımı"... »
 • Tahkimde karşı dava
  Tahkim yargılamasında çok karşılaşılan bir durum : Davacı taraf, birden kendini Davalı (savunmacı) pozisyonuda bulur. Zira tahkimde (devlet mahkemeleri önünde olduğu gibi), davalı şirket davasını savunurken,... »
 • Özgür Aşık Kore'de uluslararası tahkim
  Av. Özgür Aşık, uluslararası bir grubun Güney Kore'de uluslararası tahkim davasında vekil olarak tayin edilmiştir. ... »
 • Özgür Aşık İsviçre'de uluslararası hakem seçildi
  Özgür Aşık, bir uluslararası tahkim davasında hakem olarak atandı. Tahkim, İsviçre hukukuna tabi olup, ICC kuralları çerçevesinde yargılanmaktadır. ... »
HABERLER