Faaliyet alanları
Haberler
Türkçe Français English 

Uluslararası Tahkim


Uluslararası sözleşmelerde ihtilafların hakem eliyle çözülmesi gerektiğine inancımız, tahkim sözleşmesi önermemizi ve tahkim konusunda uzmanlık kazanmamızı sağlamıştır.

Özellikle yabancı tahkim kararlarının Türkiye'de tenfizi ve icrası konusunda büromuz önemli tecrübelere sahiptir.

Mesleki sorumluluk anlayışımız ve ilgili sigorta poliçelerimiz, müvekkillerimize azami özen borcumuzu teminat altına almaktadır.

Avukatlarımız Paris, Cenevre, Londra, Stockholm, Moskova ve İstanbul dahil, birçok başkentte ICC, ticaret veya meslek odaları gibi tahkim kuruluşlarında tahkim yargılamalarında yer almıştır. 

Yabancı hakem kararlarının Türkiye'de tenfizi konusunda onlarca dava başarıyla sonuçlandırılmıştır. Bu alandaki tatbikatımız, parallel ulusal ve uluslararası işlemler ile farklı yargı yerlerindeki işlemleri kapsamaktadır.

Avukatlarımız Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da önemli davalarda halen vekillik hizmetleri vermektedir.


Ayrıca Hukuk Büromuz, Avrupa Tahkim Kurulu ("European Court of Arbitration") Türkiye başkanlığını üstlenmektedir.

Özgür Aşık uluslararası hakem sıfatıyla halen birçok ihtilafta yargılama görevi üstlenmiştir.

ÖZGÜR AŞIK HUKUK

                                                            

Copyright © 2005 - 2014 Özgür Aşık