ULUSLARARASI TAHKİM

Uluslararası tahkim


Uluslararası sözleşmelerde ihtilafların hakem eliyle çözülmesi gerektiğine inancımız, tahkim sözleşmesi önermemizi ve tahkim konusunda uzmanlık kazanmamızı sağlamıştır.

Özellikle yabancı tahkim kararlarının Türkiye'de tenfizi ve icrası konusunda büromuz önemli tecrübelere sahiptir.

Mesleki sorumluluk anlayışımız ve ilgili sigorta poliçelerimiz, müvekkillerimize azami özen borcumuzu teminat altına almaktadır.

Avukatlarımız özellikle Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Amerika Tahkim Derneği (AAA), Londra Tahkim Odası (LCIA), Hong Kong Tahkim Kurulu (HKIAC), Singapur Tahkim Odası (SCIAC), Paris Tahkim Arabuluculuk Merkezi (CMAP) gibi dünyanın önde gelen tahkim ve arabuluculuk kurumlarında hakemlik ve taraf vekilliği görevlerini üstlenmişlerdir.

Yabancı hakem kararlarının Türkiye'de tenfizi konusunda onlarca dava başarıyla sonuçlandırılmıştır. Bu alandaki tatbikatımız, parallel ulusal ve uluslararası işlemler ile farklı yargı yerlerindeki işlemleri kapsamaktadır.

Avukatlarımız Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da önemli davalarda halen vekillik hizmetleri vermektedir.HABERLER